Rommelmarkt Diepenveen

Ga naar de inhoud
Diepenveen, AUG  2021

Rommelmarkt Diepenveen 2021 gaat niet door.

 
Zoals velen al terecht hebben geconcludeerd na de persconferentie van afgelopen vrijdag, gaat de Rommelmarkt 2021 niet door. De maatregelen die van kracht blijven voor evenementen maken dat het niet mogelijk is de Rommelmarkt te organiseren. Dit geldt ook voor het ophalen en sorteren van de goederen, het inrichten van de sporthal, veilingzaal, de verkoop en het opruimen. Wij als rommelmarktcommissie hebben ook een alternatiefplan uitgewerkt om in beperktere omvang de goederen buiten te verkopen. Dit plan is gemaakt, mede door de zorgen van een aantal vrijwilligers om nu op dit moment binnen in de drukte te werken. Ook dit alternatieve plan kan door de afgekondigde maatregelen niet doorgaan. Ook is overwogen om de rommelmarkt later in het jaar te laten plaats vinden. Daarvoor hebben we niet gekozen vanwege de aanhoudende onzekerheid, het slechtere weer en zorgen van vrijwilligers rondom het werken in de drukte. De rommelmarktcommissie vindt het jammer voor de bezoekers, de goede doelen die meedelen in de opbrengst en de vele vrijwilligers, maar gaat ervan uit dat de 47e rommelmarkt Diepenveen in 2022 gehouden gaat worden. We vertrouwen erop dat we volgend jaar weer een beroep mogen doen op alle vrijwilligers en hopen dat we volgend jaar de gezelligheid en saamhorigheid van de rommelmarkt weer mogen beleven.
 

Met hartelijke groet en blijf gezond.
 

De rommelmarktcommissie
Terug naar de inhoud